Uygarlıklar öncesi Çağ M.Ö. 5000 li yıllardan daha uzaklara doğru gitmektedir. İncelenmeye değer insan topluluklarının Mezolitik devrinde ve Neolitik devrinde ortaya çıktıkları saptanmış bulunmaktadır. Bu devirler tarih öncesi olarak adlandırılan süreçlere ait olup Mezolitik çağ M.Ö. 10000 li yıllara kadar uzanmakta, Neolitik Çağ ise M.Ö. 7000 li yılları içine almaktadır. Bunların genellikle orta doğuda ortaya çıktıkları görülmektedir. O dönemlerde büyük göçler yaşanmaktadır. Bu göçler insan topluluklarının ve kültürlerinin yeryüzüne dağılmasına sebep olacaktır. Matematiğe ait ilk bilgilerin dağılımı da bu tür hareketler sonucu olmuştur. Çünkü görüyoruz ki farklı coğrafyalarda yaşayanlar bile, aklın ürünü olan bu tür işlerde , her yerde ortak hareket etmektedir. Öyle anlaşılıyor ki ,yaşamın çeşitliliğine karşın akıl, daha tek düze ürünler vermektedir. Bu devirlerde insanlar henüz büyük topluluklar oluşturmuş, şehirler kurmuş değiller. Ancak ticaret yapmakta, hayvan beslemekte, daha iyi yaşam koşulları için savaşmaktadır. İnsan nesnel gereksinimlerin yanı sıra soyut gereksinimlerinin de farkına varmaya başlamıştır. Bu gibi gereksinimlerini aklı yardımıyla karşılaması gerektiğini de anlamıştır. Bundan sonra ilk yaptığı, işi için gerekli araçları bulmaya çalışmaktır. İlk araçlar parmaklardır. Sonra vücudunu kullanmaya başlar. Vücudunun pek çok noktasını bir sayıya karşılık getirir. Ancak işler büyüdükçe ve bunlarla ilgili olarak işlemler gerektikçe daha pratik çözümler bulmak üzere, yapay araçlar kullanmaya başlamıştır. Bu çağlarda kullanılan araçların başlıcaları şunlardır:

-Kemiklerin üzerine çentik atmak

-İplere düğüm atmak

-Çakıl taşlarını kullanarak bir düzenek oluşturmak, bir masa üzerine dizerek en ilkel hesap makinasını yaşama geçirmek

-Kil tabletler ya da ağaç kabukları üzerine çentikler açmak,

-Bir takım geometrik cisimler yaparak onlara değerler atamak… v.b.

Matematiğin, modern çağda çok da farklı ve derinlemesine ele aldığı küme kavramını ve işlevini o, ilkel de olsa, daha o çağda keşfetmiş ve uygulamıştır. Böylece ya da bu yolla birebir eşleşme yi kullanmayı becerebilmiştir.