Doğruluğu İspatlanmadan, doğru olduğu kabul edilen önermelere aksiyom denir. Aksiyom kendiliğinden apaçık doğrudur ve diğer önermelerin ön dayanağı sayılır.